PREMIOS :

CATEGORÍA ENTRADA DE TOROS Y CABALLOS: 500 €

CATEGORÍA SEMANA TAURINA DE SEGORBE:500€

CATEGORÍA INERNACIONAL TAURINA: 500 €

BASES

ANEXO I

ANEXO II